Junta directiva i comissions

Junta Directiva actualment formada per:

 • Presidenta: María Bonich
 • Vicepresidenta: Elisabeth Vallés
 • Tresorera: Silvia González
 • Secretaria: Mª Jesús Pons

Les comissions estan formades per:

 • Comissió d´activitats extraescolars i acollida: Judith Extremera , MªJesús Pons, RIcardo Bazo i Yolanda Aparicio
 • Comissió de menjador:  Montse Campoy i Emma Pastor.
 • Comissió de festes: Aurora García, Sonia Granado, María Bonich, Marta Herrera, Esther Aguado, Gema Galindo i Yolanda Aparicio.
 • Comissió de comunicació i xarxes socials: Elena Martínez, Cristina Coll, Ricardo Bazo i Mª Jesús Pons.
 • Comissió de fruita: Elisabeth Vallés
 • Comissió de patis i hort: Aurora García, Edgard Pablo i Marcel Ramón.
 • Comissió de llibres: Lupe Porras i Carmen Jiménez
 • Comissió de descomptes socis: Lupe Porras i Carmen Jiménez.
 • Comissió de sisè: Laia Solé, Esther Aguado, Eva Caro, Teba Grueso, Cecilia Ferrer i Cristina Bas.

Tothom que sigui soci de l´AMPA por formar part d´aquest organigrama.

Pots ajudar a qualsevol comissió, sempre serà important la teva aportació!!