Junta directiva i comissions

Junta Directiva actualment formada per:

  • President: Joan Martínez
  • Vicepresidenta: Laia Solé
  • Tresorera: Mª Jesús Pons
  • Secretaria: Gema Galindo

Les comissions estan formades per:

  • Comissió d´activitats extraescolars i acollida: Laia solé, Judith Extremera , MªJesús Pons
  • Comissió de menjador: Raquel Ramírez, Gema Galindo, Imma Ruíz
  • Comissió de festes: Aurora García, Sonia Granado, María Bonich, Marta Herrera
  • Comissió de comunicació i xarxes socials: MªJesús Pons, Elena Martínez
  • Comissió de fruita: Elena Martínez, Judith Extremera
  • Comissió de patis i hort: Angel Bosch, Stoyan Tanev

Tothom que sigui soci de l´AMPA por formar part d´aquest organigrama.

Pots ajudar a qualsevol comissió, sempre serà important la teva aportació!!