Espai de Migdia


A partir d’aquest curs 2021-2022, veureu que ja no parlarem de “Menjador” sinó d’ “Espai de Migdia”.
Per què?

 • Perquè la franja del migdia (12.30-15 h) inclou més que el moment de l’àpat al menjador.
  De fet, el moment de l’àpat correspon aproximadament a 1/3 del temps de migdia.
 • Perquè volem potenciar i fer visible el valor educatiu d’aquest temps en la seva globalitat.
 •  Perquè creiem que Espai de Migdia defineix millor el servei: un moment agradable, afable, de relació social, descans i gaudi.

Des de l’AFA creiem que:Espai de Migdia = espai i temps educatiu = alimentació + lleure

L’escola té  cuina pròpia, per tant el dinar s’el·labora dins de l’escola.

Menú

Els menú s s’actualitzen mensualment aquí, i s’exposen també  al taulell d’anuncis de l’escola i a la pròpia web del menú  del petit.

Servei de catering

L’empresa encarregada de la gestió del servei de menjador és El Menu del Petit, tant de la proposta nutricional com del monitoratge i activitats a l’hora del pati.

La coordinadora del servei és la Raquel Juárez. L’horari d’atenció a les famílies de 9h a 10h de dilluns a divendres al menjador de l’escola. El seu telèfon de contacte és 647 87 64 54.

L’horari del servei de menjador és de 12.30h a 15h.

Preus i formes de pagament

Els preus del servei de menjador son els mateixos tant a infantil com a primària.

Usuaris fixes – 6,33€/dia
Els usuaris que es quedin a dinar 3, 4 o 5 dies a la setmana, se’ls passarà un rebut pel banc.
Als mesos de setembre i juny el rebut es passarà  a finals de mes, i als altres mesos es passarà  a l’inici de mes fent un càlcul dels dies lectius del mes i abonant les absències. Aquestes s’han de comunicar abans de les 10h. Si han estat comunicades dins del termini s’abonaran les absències a les famílies.

Usuaris esporàdics – 6,96€/dia

Les famílies que vulguin fer ús del menjador de forma esporàdica ho hauran de fer a través de tiquets.

Els tiquets es paguen al caixer automàtic de La Caixa mitjançant un codi de barres que trobareu a la pàgina web www.elmenudelpetit.es – racó de les escoles – escoles educació infantil i primària- Escola Sant Climent. Contrasenya: elmenudelpetit2012.

 • Els tiquets es compren de cinc en cinc.
 • El resguard de pagament, el podeu enviar per WhatsApp (foto) o per correu electrònic. Sobretot, és molt important que indiqueu NOM,COGNOMS, ESCOLA I CURS del nen/a. La coordinadora, un cop rebi el comprovant de pagament, portarà un control dels dies utilitzats.
 • NO ES PROPORCIONARÀN ELS TIQUETS A LES FAMÍLIES!!!
  Els podreu fer servir durant tot el curs.
 • No caduquen.
 • A final de curs es podran abonar els tiquets que no s’hagin fet servir.
 • Per aquest curs, és MOLT IMPORTANT que els esporàdics ens comuniqueu l’assistència al menjador amb la major antelació possible ja que necessitem saber la variació de nens/es que assistiran al menjador per poder organitzar-nos i complir totes les mesures de seguretat i higiene que ens marca la situació actual.
 • Per tant, tots aquells ESPORÀDICS FIXES (és a dir, aquells que es queden 1 o 2 dies a la setmana (totes les setmanes) o aquells que es queden la meitat del mes o setmanes soltes) necessitem que ens ho comuniqueu el mes anterior.
  També, tots aquells que es queden perquè les famílies teniu cites programades amb antelació, és necessari que ens ho pugueu comunicar el mes anterior.
  Igualment, es continuaran rebent tots aquells tiquets que ens arribin per situacions excepcionals o d’última hora que la família pugui tenir, sempre avisant-nos abans de les 10h del mateix dia.
  D’aquesta manera, ens podreu facilitar molt més la nostra feina per tal poder garantir totes les mesures necessàries.