Espai de Migdia


Veureu que ja no parlarem de “Menjador” sinó d’ “Espai de Migdia”.
Per què?

  • Perquè la franja del migdia (12.30-15 h) inclou més que el moment de l’àpat al menjador.
    De fet, el moment de l’àpat correspon aproximadament a 1/3 del temps de migdia.
  • Perquè volem potenciar i fer visible el valor educatiu d’aquest temps en la seva globalitat.
  •  Perquè creiem que Espai de Migdia defineix millor el servei: un moment agradable, afable, de relació social, descans i gaudi.

Des de l’AFA creiem que:Espai de Migdia = espai i temps educatiu = alimentació + lleure

L’escola té  cuina pròpia, per tant el dinar s’el·labora dins de l’escola.

Menú

Els menú s s’actualitzen mensualment aquí, i s’exposen també  al taulell d’anuncis de l’escola i a la pròpia web de l’empresa adjudicatària.

Servei de menjador

L’AFA es va plantejar el canvi d’empresa que gestiona l’espai de migdia i al març del 2023, en assemblea extraordinària, es va decidir fer el canvi per majoria de vot de les famílies sòcies.

Així doncs, pel curs 2023/2024 l’empresa encarregada de la gestió del servei serà la Forquilla Ecològica Cooperativa, tan per la proposta nutricional, com per l’equip de monitoratge, personal de cuina i les activitats durant aquesta franja horària.

En el document adjunt podreu trobar el projecte de l’empresa amb informació rellevant envers a la seva metodologia i funcionament:

Projecte forquilla ecològica.

L’horari del servei de menjador és de 12.30h a 15h.

Es realitzen 2 torns de menjador.
Primer torn: de 1r a 3r
Segon torn: 4t a 6è
Tot infantil dinen a partir de les 12:30h. I3 i I4 dinen a les aules, I5 al menjador.

Preus i formes de pagament

Els preus del servei de menjador son els mateixos tant a infantil com a primària.

Usuaris fixes – 6,50€/dia
Infant fix: es considera mínim 3 dies fixes per setmana
El pagament es fa mitjançant domiciliació bancària de l’1 al 10 de cada mes.
El mes de Setembre es girarà el rebut entre el 12 i 15 de Setembre.

Usuaris esporàdics – 7,10€/dia

Inscripcions

Podeu emplenar-lo online a través de la web de la cooperativa:
Inscripcions.

Per accedir, heu de posar la contrasenya: 2324

Dutbes i/o informació

• Al telèfon: 644 99 06 81
Horari de 9:00 a 10:00
• Per correu electrònic a la coordinadora (Raquel): espaimigdiasantcliment@laforquillaecologica.cat

Si volguéssiu qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb La Forquilla Ecològica Cooperativa, al correu electrònic: info@laforquillaecologica.cat.