Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, famílies, personal d’administració i serveis i representant de l’administració local.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i organització del centre:

  • el projecte educatiu
  • la programació general
  • la gestió econòmica
  • la resolució dels conflictes
  • l’horari lectiu
  • etc.

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Els representants de les famílies al nostre consell escolar són:

  • Irene Cava
  • Joan Martínez
  • Cristina Martín
  • Antonio Álvarez

A més, com a representant de l’AFA tenim la Sheila Pérez.

Podeu consultar envers més informació i els acords presos en les reunions de Consell Escolar aquí.

Consulta la guia pràctica dels Consells Escolars de la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), on trobaràs les funcions, composició, funcionament pràctic, procés electoral, normativa… tot el que vols saber i quan ho vols saber!