Què és l’AMPA

Les sigles AMPA fan referència a Associació de Mares i Pares d’Alummnes, i és una entitat sense afany de lucre que agrupa a les famílies de l’escola. Formen part de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, FAPAC.

Tots els socis junts formem l’AMPA.

Per ser soci cal pagar una quota anual per família, això és voluntari, i amb aquesta quota es subvencionen qualsevol activitat que des de l’AMPA s’organitza.

Aquestes activitats són com ara:

  1. Col·laborar en la gestió del servei de menjador a través de l’empresa EL MENÚ DEL PETIT.
  2. Col·laborar en la gestió de l’acollida i activitats extraescolars a través de l’empresa ZIGA ZAGA.
  3. Participar en l’organització de festes del poble, de l’escola  i d’altres esdeveniments com la festa de fi de curs, St. Jordi, activitats per a infants a la festa major d’hivern, participació en la Marató de TV3, ajudar a l’arribada del patge reial a l’escola…
  4. Gestionar la venda de llibres amb l’ABACUS.
  5. Fer tallers i xerrades per a les famílies.
  6. Organitzar la campanya de LA FRUITA A L’ESCOLA, amb la subvenció del Departament d’Agricultura de la Generalitat.

Tots podem participar de manera puntual en activitats que es sol·liciti ajuda i/o de manera més regular amb un càrrec fixe en una de les comissions que forman l’AMPA o en la Junta Directiva. És important aquesta col·laboració de tots, junts podem fer més coses per als infants.

La junta directiva està formada per:

  • President/a
  • Vicepresident/a
  • Seretari/a
  • Tresorer/a

Tothom que sigui soci pot assistir a les reunions mensuals que fa la Junta de l’AMPA i les seves comissions de treball: menjador, extraescolars i acollida, comunicació, festes, hort i fruita… I a les assemblees ordinaries habitualment es convoquen a principi i a final de curs (i si les condicions ho requereixen pot convocar-se també  una assemblea extraordinària). Consulta aquí l’ultima assemblea de l’AMPA

Per tal que les famílies puguin fer arribar les seves opinions i comentaris disposem d’una bústia a l’entrada del local de l’AMPA i una adreça de correu electrònic per a cada comissió.

Disposem de la web www.ampaescolasantcliment.com i de Facebook per informar a totes les famílies i també fem servir un grup de difusió a través de whatsapp de cada classe.