Què és l’AFA

Les sigles AFA fan referència a Associació de Famílies d’Alumnes, i és una entitat sense afany de lucre que agrupa a les famílies de l’escola. Formen part de la Federació de Famílies d’Alumnes de Catalunya, AFFAC.

Tots els socis junts formem l’AFA.

Per ser soci cal pagar una quota anual per família, això és voluntari, i amb aquesta quota es subvencionen qualsevol activitat que des de l’AFA s’organitza.

Aquestes activitats són com ara:

  1. Col·laborar en la gestió del servei de menjador a través de l’empresa LA FORQUILLA ECOLÒGICA.
  2. Col·laborar en la gestió de l’acollida i activitats extraescolars a través de l’empresa PAIDO.
  3. Participar en l’organització de festes del poble, de l’escola  i d’altres esdeveniments com la festa de fi de curs, St. Jordi, activitats per a infants a la festa major d’hivern, participació en la Marató de TV3, ajudar a l’arribada del patge reial a l’escola…
  4. Fer tallers i xerrades per a les famílies.
  5. Organitzar la campanya de LA FRUITA A L’ESCOLA, amb la subvenció del Departament d’Agricultura de la Generalitat.

Tots podem participar de manera puntual en activitats que es sol·liciti ajuda i/o de manera més regular amb un càrrec fixe en una de les comissions que forman l’AFA o en la Junta Directiva. És important aquesta col·laboració de tots, junts podem fer més coses per als infants.

La junta directiva està formada per:

  • President/a
  • Vicepresident/a
  • Seretari/a
  • Tresorer/a

Tothom que sigui soci pot assistir a les reunions mensuals que fa la Junta de l’AFA i les seves comissions de treball: menjador, extraescolars i acollida, comunicació, festes, hort i fruita… I a les assemblees ordinaries habitualment es convoquen a principi i a final de curs (i si les condicions ho requereixen pot convocar-se també  una assemblea extraordinària).

Per tal que les famílies puguin fer arribar les seves opinions i comentaris disposem d’una bústia a l’entrada del local de l’AFA i una adreça de correu electrònic per a cada comissió.

Disposem de la web www.ampaescolasantcliment.com i de Facebook, Twitter e Instagram per informar a totes les famílies i també fem servir un grup de difusió a través de whatsapp de cada classe.